Kampaania reeglid

1.KORRALDAJA

Meeste Moos kampaaniat „Meeste Moosi meestekuu mäng” (edaspidi: kampaania) korraldab  Good Gear OÜ, registrikood 12077597, registrijärgne asukoht Kesktee 26, 12112 Tallinn, Eesti, meestemoos@hotmail.com (edaspidi: korraldaja). Kampaania toimub kooskõlas järgnevate reeglitega (edaspidi: reeglid). Korraldajal on õigus muuta reegleid kehtivatest õigusaktidest tulenevate nõuete kohaselt.

2.KAMPAANIAGA HÕLMATUD TOOTED

Kampaania hõlmab järgmisi tooteid:

Meeste Moos 200g

Meeste Moos „ Virtini Nuga“ 200g

Meeste Moos „ Kupja Piits“ 200g

 (loetelus märgitud tooted nimetatakse edaspidi: kampaaniatoode),  mida ostetakse kõikidest edasimüüaja kauplustest ja epoest.  Kampaania tooted on 200g klaastaaras.

3.KAMPAANIAS OSALEMISE REEGLID

Tuleb täita kolm järgmist punkti, et osaleda kampaania loosis:

I.Kampaanias osalemiseks peab osaleja ostma kampaaniatooteid, kogus vähemalt

 1 purk Meeste Moosi. Ajavahemikul 10.11.2021-30.11.2021

II:  www.facebook.com/meestemoos lehel jagama loosi postitust (millega automaatselt sisenete loosirattasse)

III: Hoidma alles tsekki, et võidu korral tõestada Meeste Moosi ostu.

Kampaania toodete ostmisel ja tasumisel jaemüügi kauplustes,  ei osale automaatselt loosis. Kui kommenteerite kampaania postitust või jagate  „Meeste Moosi meestekuu“ postitust facebookis  oma nimega ja avalikult, siis osalete loosis.

Toote tasumisel kassast võta tsekk ja hoia alles!

Kampaania ajal epoest ostetud moosi osalevad ka mänguloosis. Kui olete epoes ostu kinnitatud ja makstud osalete mängus loosis (epoest ostutegemisel ei ole vaja hoida tsekki alles)

4.KAMPAANIA KESTUS

Kampaania „Meeste Moosi meestekuu mäng ” kestab: 10.11.2021–30.11.2021.

Kampaaniatooteid müüakse kuni 30.11.2021. Kampaaniatooted on saadaval ka pärast kampaania lõppemist, kuid sellisel juhul ei anna need enam õigust kampaanias osaleda.

Auhind loositakse välja  01.12.2021.

Auhinda saab lunastada kuni 30.12.2021.

5.KAMPAANIA TERRITOORIUM

Kampaania korraldatakse ja viiakse läbi Eesti territooriumil.

6.OSALEMISÕIGUS

Kampaanias saavad osaleda kõik üle 12-aastased füüsilised isikud(nooremad kui 12-aastased isikud saavad osaleda ja lunastada auhinda vaid koos vanematega) v.a korraldaja töötajad.

7.AUHINNA fond

Kampaania auhinnad on järgmised:

 1. 100 eurot + 2 purki Meeste Moosi
 1. Bobo-Bird Meeste käekell + 1purk Meeste Moosi
 2. Eksklusiivne ainulaadne tammepuidust  puukorv + 2purki Meeste Moosi

(edaspidi koos nimetatud: auhinnad).

8.AUHINNA VÕITMISE JA KÄTTE SAAMISE PÕHIMÕTTED

Kampaaniatooteid saab osta järgmistest kauplustest:

Rimi kauplused: (Talu Toitab osakonnast)

1.    Haabersti Rimi hyper

 1. Laagri Rimi hyper
 2. Lasnamäe Centrumi Rimi hyper
 3. Lõunakeskuse Rimi hyper
 4. Nautica Rimi hyper
 5. Peterburi tee Rimi hyper
 6. Pärnu Kaubamajaka Rimi hyper
 7. Rakvere Rimi hyper
 8. Sõpruse Rimi hyper
 9. Tartu Rebase Rimi hyper
 10. Viimsi Rimi hyper
 11. Viljandi Uku keskuse Rimi hyper
 12. Ülemiste Rimi hyper
 13. Hiiu Rimi super
 14. Pirita Rimi super
 15. Põhja Rimi super
 16. Pärnamäe Rimi super
 17. Saue Rimi super
 18. Tabasalu Rimi super
 19. Telliskivi Rimi super
 20. Võru Rimi super

Juustukuningate poed:

 • Viimsi Juustukuningad
 • Nõmme Turg Juustukuningad
 • Rocca Al Mare Juustukuningad
 • Baltijaama Juustukuningad
 • Järve Juustukuningad

 

 

Mihkli lihaäri:

 • Viimsi Lihaäri
 • Baltijaama Lihaäri

Taluturg kauplused:

 • Pärnu Keskuse Taluturg
 • Lõuna Keskuse Taluturg

http://www.Meestemoos.ee E-POEST KONTAKTI VABALT.
(e-poest ostu ja makse sooritusel ei ole vaja tsekki alles hoida)

 

Kampaanias osalemiseks peab osaleja  ostma vähemalt ühe purgi vabalt valitud Meeste Moosi, Meeste Moosi jaemüügi kauplustest või e-poest (nimekirja leiab kodulehelt www.meestemoos.ee/kampaania2021). Ostu järgselt tuleb loosirattas osalemiseks kommenteerida loosi postitust https://www.facebook.com/meestemoos lehel ja saata postituse alla ostutseki number. Postituses „Meestepäeva Moos“ kommenteerimise järel osalete loosirattas. Üks tseki number vastab ühele loosikohale!

Hoidke ostutsekk alles tõendamsks ostu sellel perioodil!

Vigaste andmete esitamise eest vastutab osaleja ise.

alates 10.11.2021–30.11.2021 (kaasaarvatud), loositakse välja 3 võitjat.

Loosimise viib läbi 3-liikmeline komisjon.

Auhindade kättesaamine:

Meeste Moosi auhinnad on võimalus kätte  Tallinnas Kesktee 26. Peale loosimist võetakse võitjaga läbi facebooki ühendust, võimalusel toimetatakse auhinnad 5 päeva jooksul peale loosimist võitjale. Täpsem auhinna üleandmise info lepitakse jooksvalt kokku.

Auhinna kättesaamiseks peab võitja esitama tseki, kus on kirjas sama tseki number, mida kirjutati loosimängu vastava postituse alla ja kus on peal rida Meeste Moosi ostuga.

Kampaanias osalejaks registreerides annab osaleja nõusoleku töödelda oma isikuandmeid, mille ta korraldajale andis, võitjate ees- ja perekonnanimede avaldamiseks ning kampaania korraldamiseks (nt võitjatega ühendusevõtmiseks, auhindade kättetoimetamise korraldamiseks, kaebuste menetlemiseks jne). Osalejatel on andmesubjektide õigused kooskõlas isikuandmete kaitse seadusega.

Kui võitja ei ole saanud teavitavat sõnumit või ei ole auhinda kätte saanud, peab ta seitsme päeva jooksul alates võitja nime avalikustamisest www.facebook.com/meestemoos veebilehel võtma ühendust korraldaja klienditoega, kirjutades e-posti aadressile meestemoos@hotmail.com

Kõik kampaanias osalemise kulud kannab ostja ja neid ei hüvitata.

Auhinna  lunastamisega seotud kulud kannab korraldaja.

9.KAEBUSTE LAHENDAMINE

Kõik kampaaniaga seotud kaebused tuleb esitada korraldajale kirjalikult emailile meestemoos@hotmail.com. Kaebuste esitamise tähtaeg on 14.12.21

Kirjalikus kaebuses tuleb märkida osaleja ees- ja perekonnanimi, täpne aadress ja telefoninumber (olemasolu korral) ning esitada kaebuse kirjeldus ja alused. Pärast tähtaja möödumist esitatud kaebused jäetakse läbi vaatamata.

Korraldaja lahendab kaebuse 14 päeva jooksul pärast selle kättesaamist. Kaebuse vaatab läbi korraldaja määratud kolmest liikmest koosnev komisjon (edaspidi: komisjon). Komisjon analüüsib osalejate kaebusi nende reeglite ja kehtivate õigusaktide alusel.

Kui kampaanias osalemist kinnitava tõendi kehtivuse või õigsuse suhtes on kahtlusi, teeb komisjon otsuse reeglite ja tuvastamist võimaldavate omaduste kohta olemas oleva teabe alusel.

Komisjoni otsus osaleja esitatud kaebuse kohta on lõplik ja siduv. Komisjoni otsus võib olla seotud reeglite eesmärgi ja/või reeglitega hõlmamata asjadega.

Korraldaja teavitab osalejat komisjoni otsusest posti teel. Korraldajal on õigus teavitada osalejat komisjoni otsusest ka telefoni teel.

10.MUUD SÄTTED

Teave kampaania reklaami kohta on mõeldud vaid infoks.

Reeglitega reguleerimata küsimustes kohaldatakse Eesti  Vabariigi seadusi. Reeglitega reguleerimata asjades võib korraldaja teha ühepoolse otsuse seaduste ja reeglite alusel.

Kampaanias osalemisega kohustub osaleja järgima neid reegleid ja korraldaja lõplikke otsuseid, mis on kampaaniaga seotud. Auhind antakse vaid juhul, kui osaleja järgib kampaania reegleid.

Kui reeglitest ei tulene teisiti, ei saa auhinda vahetada sularaha ega muude asjade vastu. Kasutamata või lunastamata auhinda ei hüvitata.

Korraldajal on õigus tühistada kampaania ühepoolselt igal ajal, avaldades asjaomase teate reeglite punktis 1 kirjeldatud viisil, kui leiab aset reeglite oluline rikkumine või kuritarvitamine või ilmnevad vääramatu jõu asjaolud.

Osalejad saavad täpsemat teavet kampaania kohta e-maililt meestemoos@hotmail.com ning   www.meestemoos.ee/kampaania2021

Reeglid on kinnitanud  GOOD GEAR OÜ juhatus.